Projekty naukowo - badawcze

I. Badania własne

 • 2001/2002 dr Anna Majda "Pomiar opiekuńczości w praktyce pielęgniarskiej", dr Joanna Zalewska - Puchała - współudział.
 • 2003/2004, 2004/2005 dr Anna Majda "Edukacja antynikotynowa i antyalkoholowa w praktyce pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej".
 • 2003/2004 dr Beata Ogórek - Tęcza " Znaczenie i wartość idealizacji dla funkcjonowania człowieka w organizacji ochrony zdrowia".
 • 2007/2008 dr Beata Ogórek - Tęcza "Wpływ wyznawanych wartości na poziom lęku i depresji u pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową".
 • 2007/2008, 2008/2009 dr Joanna Zalewska - Puchała "Postawy nauczycieli, wychowawców i opiekunów pracujących w Państwowych Domach Dziecka wobec dzieci chorych na padaczkę".
 • 2009-2010 dr Anna Majda "Rola zasobów osobistych w zaprzestaniu palenia papierosów przez pacjentów z POChP".

II. Badania statutowe

 • Majda A. (kierownik projektu), Zalewska-Puchała J., Bodys-Cupak I., Kamińska A.: Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wśród przedstawicieli wybranych religii na terenie Polski, 2014-2017.
 • Ogórek-Tęcza B.: Czynnik psychiczny w ocenie efektywności terapii konwencjonalnej i alternatywnej u pacjentów z rozpoznanymi wybranymi chorobami cywilizacyjnymi, 2014-2017.

III. Projekty

 • 2009 - 2011 Międzynarodowy projekt RN4CAST dotyczący "Planowania i prognozowania zasobów ludzkich w pielęgniarstwie" realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej FP7-HEALTH-2007-B - współudział mgr Maria Ogarek.
 • 2003 - Projekt Leonardo da Vinci - współudział: dr Anna Majda - wymiana doświadczeń pielęgniarek prowadzących zajęcia praktyczne ze studentami kierunku pielęgniarstwo - licencjant; dr Ewa Ziarko - wymiana doświadczeń pielęgniarek prowadzących zajęcia praktyczne ze studentami kierunku pielęgniarstwo - licencjat "Student Suport, Mentorship and Reflective Practice".
 • 2003 - 2005 - koordynowanie ze strony polskiej projektu Leonardo da Vinci dr Ewa Ziarko "Learning during education in the clinical field".
 • 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 - Projekt "Opiekunka - nowy zawód na rynku pracy - szkolenia przygotowywujące do opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi" - współudział: dr Anna Majda, dr Ewa Ziarko, dr Iwona Bodys - Cupak, mgr Maria Ogarek. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • 2006/2007 - Projekt "Problem Solving for Better Heath Nursing" - współudział dr Anna Majda. Projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Higieniczne i Dreyfus Heath Foundation.
 • 2006/2007 - Projekt "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" - współudział dr Anna Majda. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

IV. Obszary badawcze

 • Rozwój zawodu oraz szkolnictwa pielęgniarskiego
 • Wdrażanie teorii i modeli pielęgnowania do praktyki pielęgniarskiej
 • Komunikowanie międzykulturowe
 • Uwarunkowania kulturowe opieki pielęgniarskiej
 • Zasoby osobiste a zachowania zdrowotne pacjentów w chorobach przewlekłych
 • Jakość życia pacjentów w chorobach przewlekłych
 • Udział pielęgniarek w edukacji pacjentów
 • Medycyna komplementarna
 • Medycyna paliatywna
PCServices