Projekty naukowo - badawcze

Obszar badań

 • badania w zakresie nauk o zdrowiu

Udział w projektach naukowo - badawczych

 • "Ocena procesów poznawczych osób po 60 roku życia operowanych w znieczuleniu ogólnym" projekt Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego od 2014 r. - koordynator: dr hab. Maria Kózka, uczestnicy: dr Lucyna Płaszewska - Żywko, mgr Ewa Czaja, mgr Katarzyna Czyżowicz, mgr Urszula Pieczyrak - Brhel, dr Grażyna Puto, dr Lucyna Ścisło, dr Elżbieta Walewska, dr Katarzyna Wojtas
 • RN4CAST - dr hab. Maria Kózka
 • "Ocena funkcjonowania chorych na cukrzycę typu 2”. Kierownik projektu dr Anna Gawor, Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego, (K/ZDS/003678) - wykonawca mgr Mirosława Dzikowska
 • "Fenotypowa i genotypowa charakterystyka szczepów Enterococcus faecalis, w tym szczepów HLAR, izolowanych z materiałów klinicznych pacjentów hospitalizowanych w specjalistycznym szpitalu klinicznym". Kierownik projektu mgr Katarzyna Talaga, Katedra Mikrobiologii CM UJ (K/ZBW 000571) - wykonawca mgr Mirosława Dzikowska
 • „Opracowanie i budowa zintegrowanego systemu wspomagania opieki przewlekłej SWOP opartego na sieciach łączności ruchomej”. Katedra Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, kierownik projektu dr Mariusz Duplaga - wykonawca mgr Mirosława Dzikowska
 • "Wsparcie udzielane przez pielęgniarki a wsparcie oczekiwane przez pacjenta z chorobą nowotworowa jako czynnik determinujący akceptację choroby i reakcje na nią" (K/ZDS/004673) - dr Grażyna Cepuch, dr Katarzyna Wojtas
 • "Ból przewlekły u osób po 65 roku życia” - kierownik: dr Grażyna Puto, uczestnik: dr Iwona Repka
 • Projekt eViP19 Electronic Virtual Patients, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach grantu eContentPlus numer ECP-2006-EDU-410030. kierownik projektu prof dr hab. Irena Roterman-Konieczna Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny UJ CM - dr Lucyna Ścisło, dr Elżbieta Walewska, dr Katarzyna Wojnar - Gruszka
 • "Jakość życia pacjentów po autologicznym przeszczepie komórek krwiotwórczych w przebiegu choroby nowotworowej" (K/ZBW/000645) - dr Katarzyna Wojnar - Gruszka
 • "Porównanie wpływu diet dojelitowych: standardowej i immunostymulujacej na ilość powikłań, funkcję układu immunologicznego, czas hospitalizacji i koszt leczenia chorych z nowotworami górnego odcinka przewodu pokarmowego" (WŁ/149/PKL/P) - dr Lucyna Ścisło
 • "Występowanie nadreaktywności oskrzeli u dzieci z alergicznym nieżytem nosa”(K/ZBW/000183)" - mgr Krystyna Twarduś
 • "Stan odżywienia chorych leczonych operacyjnie z powodu nowotworu przewodu pokarmowego a występowanie powikłań pooperacyjnych" (WŁ/125/PKL/P) - dr Elżbieta Walewska
 • Badanie odległych wyników edukacji chorych z nadciśnieniem tętniczym - dr Lucyna Płaszewska - Żywko
 • Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca u młodzieży w wieku 17-18 lat w populacji miejskiej - dr Lucyna Płaszewska - Żywko
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem u chorych na nadciśnienie tętnicze- dr Lucyna Płaszewska - Żywko
 • projekt/staż "Wymiana doświadczeń pielęgniarek prowadzących zajęcia praktyczne ze studentami kierunku pielęgniarstwo – licencjat" w ramach umowy z Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci (W.Brytania), nr kontraktu Pl/02/A/Exd/140252 - współorganizator i uczestnik: dr Elżbieta Walewska, uczestnicy: dr hab. Maria Kózka, mgr Ewa Czaja
 • "Zdolność do podejmowania samoopieki przez pacjentów po udarze mózgu" (WŁ/151/PKL/P) - mgr Ewa Czaja
 • "Wsparcie społeczne a jakość życia pacjentów z depresją w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej" (K/ZBW/000189) - dr Katarzyna Wojtas
 • współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie - dr hab. Maria Kózka
 • 4 projekty doktorskie - dr hab. Maria Kózka

Pracownicy zakładu byli beneficjentami projektu "Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae" - udział w kursach w ramach projektu:

 • kurs "Zaawansownae techniki edukacyjne w naukach medycznych. Kurs zaawansowany: Nowoczesne metody dydaktyczne w kształceniu pielęgniarek i położnych",
 • kurs "Kompetencje i umiejętności informacyjne".

 

 

 

 

PCServices